Международен семинар за балканистични изследвания и специализации

Проекти

Международният университетски семинар за балканистични проучвания и специализации работи върху следните международни проекти:
• Четиринадесети зимни балкански срещи, 2005 “Тероризъм. Интелектуализъм. Балкански безпокойства”. Спонсориран: Фондация "Конрад Аденауер";

Единадесета международна школа по историческа антропология, 2004 - съвместно с Виенски университет и Института за Югоизточна Европа, Грац. Спонсориран: ЕС и Областното правителсто на Щирия.
В работата на школата в Благоевград и Грац участват студенти и докторанти от България, Австрия, Германия, Сърбия, Босна, Хърватия, Словакия, Албания, Румъния;

Европейска тематична мрежа за здравна и социална политика – съвместно с мрежата университети “Компостела”, Португалия. Спонсориран: ERASMUS- 2003/2004;

“Историята на Югоизточна Европа като европейска история” 2003-2004 – съвместно с Университета в Лайпциг и Свободния университет в Берлин. Спонсориран: DAAD.
Обучават се студенти по история от страните от Югоизточна Европа по 6 различни теми;

Следдипломна квалификация на журналисти и медийни мениджъри от Югоизточна Европа 2003/2004 – организира се от Медиен център на Югоизточна Европа, СУ “Климент Охридски” и Университета “Виадрина” – Франкфурт на Одер. Спонсориран: Пакта за стабилност в Югоизточна Европа и Министерство на външните работи на Германия.

Балкански светове и идентичности - нова магистърска програма по балканистика 2004/2005
Съвместно с университетите в Белград, Корча и Грац. Спонсориран: фондация “Отворено общество”, програма “Обнова на висшето образование”;

CEEPUS 2003/2006- Европейска програма за мобилност на студенти, докторанти и преподаватели от Централна и Югоизточна Европа 2003-2005. Обмен на студенти и преподаватели от университетите в Букурещ, Благоевград, Грац, София, Загреб, Прага, Братислава, Любляна, Краков, Сегед. Около 40 участници;

"История и преподаването на история в Югоизточна Европа" 2002-2003 – съвместно с университетите в Белград и Грац. Спонсориран: Пакта за стабилност в Югоизточна Европа и Министерство на външните работи на Република Австрия.
Разработват се допълнителни учебни материали по антропология, които засилват социалния диалог между балканските страни.
Публикувани са на всички балкански езици и английски език следните учебни помагала – “Детството в миналото. XIX и XX век” и “Жените и мъжете в миналото. XIX и XX век”;

Проект за издаване на списание Балканистичен форум. Спонсориран: програма “Нова публичност” на фондация “Отворено общество”.

Проект "Приложен център по балкански езици и култури Благоевград, Ниш, Корча"
Партньори: Философски факултет, Университета в Ниш (Сърбия); Педагогически факултет, Университета в Корча (Албания)
Спонсориран: Фондация “Отворено общество” програма Реформа в образованието

Проект "Пътеводител за културен и екологичен туризъм в Гоцеделчевския край" (на български и немски език) Партньори:
Фондация "Отворено общество", Благоевград
Спонсориран: Фондация "Отворено общество", програма "Гражданско общество и демократични институции" и немската фирма CVSCouvert Verstand Service Gmbh - Berlin 


.

.

 

 
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград