Международен семинар за балканистични изследвания и специализации

МЕЖДУНАРОДНИ КРЪГЛИ МАСИ И ИЗДАДЕНИ СБОРНИЦИ:

1995: Свети места на Балканите

1996: Предци и предтечи. Митове и утопии на Балканите

1997: Дарове и съкровища - духовна приемственост на Балканите

1998: Балканът и морето - послания към времена и поколения

1999: Университетът и младите на Балканите

2000: Тя на Балканите

2001: Рицари и миротворци на Балканите. Походи, преселения и поклонничество

2002: Обичай и закон на Балканите

2003: Съседство и граници. Опити на близостта

2004: Интимни и публични светове на Балканите

2005: Тероризъм, интелектуализъм - балкански безпокойства

 

 
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград