Голямо е гостоприемството на тоя край...

Пътеводител за  културен и екологичен туризъм в Гоцеделчевския край
(на български и на немски език)

 


Gro? ist die Gastfreundschaft der Goce-Deltschev-Region...

Reisefuhrer
fur Kultur - und Okotourismus in der Goce - Deltschev - Region

 


Съдържание