Международен семинар за балканистични изследвания и специализации

Контакти:

Адрес:
Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации
ул. "Иван Михайлов" 66
УК-1, стая 433
2700 Благоевград

e-mail: bforum@swu.bg

 

 
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград