Международен семинар за балканистични изследвания и специализации
  • Заявка за участие в Курса по български език и култура за чуждестранни студенти и специализанти (на английски)
Application form
  • Заявка за участие в Международната кръгла маса
    • за участници от България
Application form
  • за участници от чужбина (на английски)
Application form

Заявките за участие се изпращат на посочения адрес (може и по e-mail).

Адрес:
Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации
ул. "Иван Михайлов" 66
УК-1, стая 433
2700 Благоевград

тел. 8889 вътр.198
e-mail: bforum@swu.bg

 

 
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград