Международен семинар за балканистични изследвания и специализации

Статут
Международният университетски семинар за балканистични проучвания и специализации е създаден с решение на Академичния съвет на ЮЗУ "Неофит Рилски" през 1990 година. Негов създател е проф. дфн Илия Конев. Председатели на Управителния съвет са били проф. дфн Илия Конев и доц. д-р Кристина Попова. Към настоящия момент председател на Управителния съвет е доц. д-р Елена Тачева.


Членове на Международния координационен съвет: проф. д-р Любинка Търговчевич (Белград), проф. д-р Танас Вражиновски (Скопие), проф. д-р Даниел Якоч (Будапеща), проф. д-р Михаел Митерауер (Виена), проф. Карл Казер (Грац), доц. д-р Франциско Хавиер Хуес-Галвес (Мадрид).


Членове на Управителния съвет: доц. д-р Кристина Попова, доц. д-р Маринела Младенова, доц. д-р Илия Недин, доц. д-р Петър Воденичаров, гл. ас. д-р Милена Ангелова, гл. ас. д-р Нурие Муратова
.

 

 

 
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград