Международен семинар за балканистични изследвания и специализации

Дейности

Международният университетски семинар за балканистични проучвания и специализации осъществява постоянна по време програма Зимни балкански срещи в град Банско и Благоевград през месец февруари, която включва:

Международен курс по български език и култура за чуждестранни студенти и специализанти (начинаещи, средно ниво и напреднали) с интерес към езика, историята и културата на балканските народи (06.02- 26.02). Финансира се от Министерство на образованието и науката, ЮЗУ "Неофит Рилски" и др.;

Международна кръгла маса по определена балканистична тема (26.02-01.03);

Международен учебен курс по историческа антропология за студенти и специализанти от балканските страни и с участието на преподаватели и студенти от Виенския университет и Института за Югоизточна Европа, Грац (20.02-27.02) ;

Специализации на студенти и докторанти;

• Издаване на сп. "Балканистичен форум" ;

• Издаване на тематични сборници с докладите от научните конференции.

Балканистичният семинар не е бюджетна институция и осигурява своя бюджет главно чрез дарения и проекти, които представя на международни фондации като ЮНЕСКО, "Конрад Аденауер", "Отворено общество" и международни и национални институции като Пакта за стабилност в Европа, Външно министерство на Австрия, Министерство на образованието и науката на Р България, Югозападен университет и др.

 

 

 

 
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград