Международен семинар за балканистични изследвания и специализации

Списание "Балканистичен форум"

Списанието излиза от 1992 г, а от 1995 г. се издават тематични книжки. Списанието се финансира от проекти, спечелени пред фондации "Конрад Аденауер", "Отворено общество", ЮНЕСКО и др. То се обменя с други списания във Ватиканската библиотека, библиотеки в Грац и др.

В електронен вид списанието е достъпно в Central and Eastern European Online Library на адрес: http://www.ceeol.com/

1/1992 - "Балканистичен форум"

1/1993 - "Балканистичен форум"

2/1993 - "Балканистичен форум"

3/1993 - "Балканистичен форум"

1/1994 - "Балканистичен форум"

2/1994 - "Балканистичен форум"

3/1994 - "Балканистичен форум"

2/1995 - "Нация и език"

3/1995 - "Едновременност на неедновременности"

1-2/1996 - "Образи и пропаганда"

3/1996 - "Език, родство, традиции"

1/1997 - "Земя, пространство, територия"

2/1997 - "Градът и полуостровът"

3/1997 - "Общество и общности"

1-2-3/1998 - "Норма и граница"

1-2-3/1999 - "Преселение, себевглеждане, памет"

1-2-3/2000 - "Балканите - класическо, популярно, подземно"

1-2-3/2001 - "Поражението: култури и политики"

1-2-3/2002 - "Закон и обичай на Балканите"

1-2-3/2003 - Машинни светове. Социални техники"

1-2-3/2004 - Съседство и граници. Опити на близостта"

 

 

 
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград