Международен семинар за балканистични изследвания и специализации

Списание "Балканистичен форум", бр. 2, 1994 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

стр. 5 ИЛИЯ КОНЕВ
Slavia orthodoxa, Slavia romana и духовната взаимност на славяните пред изпитанията на Просвещението и Възраждането

стр. 15 МИХАЕЛ МИТЕРАУЕР
Един архаичен реликт? "Балканското семейство" в дискусия

стр. 33 ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА
Хора и богове на Балканите

стр. 43 ЛИЛИЯ ИЛИЕВА
Иконописната традиция Деисис и българският фолклор

стр. 55 ИЛИЯ НЕДИН
Харизма с обърнат знак

стр. 65 СЛАВЕНКО ТЕРЗИЧ
Етническото и религиозното в сръбската история (проблеми на националната интеграция през XIX и XX век)

стр. 76 КРИСТИНА ПОПОВА
Храмът "Св. Димитър" и боят при Порт Артур. (Събития и време в приписките върху църковните книги в село Тешово1849-1927 г.)

стр. 107 ЕМА МИЛКОВИЧ
Начало на ислямизацията в Сърбия, Босна и Херцеговина

стр. 113 ПЛАМЕН БОЧКОВ
Чужд сред свои. Балканската идея за етническа идентичност

стр. 120 ИВЕТА ТОДОРОВА-ПИРГОВА
Магията, религията и вярата в събитийния план на "единствената човешка съдба"

стр. 130 МАРИЕЛА ДЕЧЕВА
Граници в пространството на българката

стр. 136 МАРГАРИТА КАРАМИХОВА
Циганинът като митничар на световете

стр. 140 ИВАН ЕЛЕНКОВ
Традиционното общество в "Народническата литература". Една версия за българската културна идентичност на XX век

стр. 149 ЕЛЕОНОРА НАЧЕВА
Павликяните в пловдивско. Параметри на идентичност

стр. 161 МИЛЧО ЛАЛКОВ
Нов поглед върху важна съставна част от българския национален въпрос, .Българският национален въпрос в българо-румънските отношения 1878-1902 г., София, 1994, ИК"Медиком", 564 с.

стр. 165 ИСКРА ЛИКОМАНОВА
Автобиографията като обект и метод за интердисциплинарни проучвания. Информация за Международната конференция в София, 24-26 юни 1994 г.

 

 

 
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград