Международен семинар за балканистични изследвания и специализации

19. 02 - 21. 02. 2009 г.

XVIII Международна кръгла маса

"СВОБОДА И НАДЗОР НА БАЛКАНИТЕ"

(анотация)

Покана

Заявка за участие

 

Представите за свободата и нейните граници, реализациите на тези представи, както и превръщането им в образи на литературата, изкуството и културата, са важна част от балканското светоусещане. Често пъти различните разбирания за свободата са били източник на конфронтации в балканското минало, а в някои случаи и днес. Без разбирането на чувствителността към свободата и несвободата в техните лични и общностни измерения и употреби светът на Балканите не може да бъде опознат.
Със съзнанието за значимостта на темата, предлагаме за  дискусия някои от нейните аспекти:

 1. Заговарянето за свободата. Кой, кога и къде проговаря за нея на Балканите?
 2. Етически и естетически парадигми на свободата.
 3. Канонично и неканонично, „чисто” и „идеологизирано” изкуство.
 4. Бунтари и цензори. Свобода на мисълта и цензурирана мисъл.
 5. Пространства и времена на свобода и несвобода.
 6. Надзиравана свобода. Граници на надзора. Форми на надзора. Политики на надзор. Дисциплинарни режими.
 7. Свободният избор. Грях. Престъпление. Религиозните представи за свобода.
 8. Колективни и индивидуални свободи.
 9.  Поколения и пол в стремежа към автономия. Лична свобода и индивидуализация  - постмодерни измерения.
 10. Езиков надзор. Стандартизация на езиковия избор.
 11. Идеята за свобода и нейните идеологически и властови употреби.
 12. „Моят свободен избор не е заплаха за твоята свобода” –  ситуативни практики на представата за свободата.
 13. Лично преживяване на свободата. Свобода и самота.

 

През 2009 година се навършват 170 години от смъртта на Юрий Венелин. За да отбележим тази годишнина, планираме   в рамките на ХVІІІ кръгла маса да бъде организирана тематична секция, посветена на живота и делото на Венелин.

 

 

 

 
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград