Международен семинар за балканистични изследвания и специализации

25. 02 - 27. 02. 2010 г.

XIX Международна кръгла маса

"СВЕТОВЕТЕ НА БАЛКАНСКАТА УЛИЦА"

 

Покана

 

  • Улицата в модернизационните проекти на Балканите. Функционализации на уличното пространство;
  • Улицата като пространство на политическите езици, жестове и практики. Улицата и политическата промяна;
  • Антропология  на балканската улица: улични жени, безнадзорни деца, уличните престъпления;
  • Съвременните реалии на улицата -  реклама, витрини и пазар; култура за продан и култура на уличната продажба. Спортът на улицата. Улични представления, изкуството на/и/ върху улицата;
  • Езикът на улицата и уличния език. Метофоризации на уличното пространство. Поетика на балканската улица;
  • Балканската улица - синхронни и диахронни прочити. Улицата между руралното и урбанното; подземното и официалното, европейско и ориенталско, регламентираната улица.

 

 
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград