Международен семинар за балканистични изследвания и специализации


19. 04 - 21. 04. 2012 г.

XXI Международна кръгла маса "НОЩНИ БАЛКАНИ"

Програма

 

Денят и нощта – двете допълващи се и противопоставящи се времеви части на човешкото битие.  Сън и мрак: мракът и светлината като основополагащи светогледни понятия; човекът между силите на мрака и силите на светлината – религиозни представи за нощта. Ритуалите на нощта и ритуалите през нощта; мистицизъм и магия; тайни общества, тайни мрежи и съзаклятия. Нощта като време за философски размисли и творчество. Нощни бдения.
Нощта на традиционното общество. Сън и мрак – традиционни ли са традиционните представи за нощта. Как разказваме сънищата си? Демонизациите на мрака – някога и сега.
Модерната колонизация на нощта като част от урбанизационния процес. Всекидневие и всекинощие:

  • Осветляването на нощта  – електрификация; неонови светлини, нощни витрини, сигналетика на нощта, рекламата никога не спи; режим на тока;
  • Нощта като работно време. Нормативизации на нощта - вечерни училища, вечерен час, нощен транспорт, спални вагони,  вечерното облекло. Нощният труд – нощни дежурства, нощни патрули, вечерни и нощни издания, нощни програми;
  • Тъмните и неосветени страни на нощта: нощта като ред и безредие, престъпност, проституция, полиция. „Балканските” потайности – илюзиите на мрака;
  • Нощният живот. Нощта като празничност и сцена. Персонажите на нощта. Нощна публичност, клубната култура, места за забавление, жреците на нощта, култури на ъндърграунда.  Градове, които никога не спят. Балканските столици през нощта.
  • Тайно, скрито и споделено;  нощната интимност; нощните трансформации и репрезентации на пола; овъзръстяване на нощта.
  • Нощта като лично преживяване в биографичните разкази;
  • I’m available all the time: Виртуалните нощи – новият феномен; денонощният фейсбук, денонощният онлайн. Немите разговарящи.

Моля, изпращайте вашите заявки за доклади и резюме на английски до 15.03.2012 на e-mail:  bforum@swu.bg

 

 
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград