Международен семинар за балканистични изследвания и специализации

Седемнадесети  курс по български език и култура за чуждестранни студенти и специализанти

 /Благоевград 05.02. –26.02. 2008 г./

Международният университетски семинар за балканистични проучвания и специализации организира курс по български език за начинаещи и напреднали студенти. Целта е интензивно обучение в малки групи – до 10 студенти. Курсът се реализира с модерни комуникативни методи и средства за преподаване. Успоредно с езиковото обучение на студентите се осигуряват познания в областта на българската култура и история в контекста на Балканите.

Програмата на курса включва:

  1. Курс по български език  /4 часа на ден/.
  2. Лекции и дискусии за българската история, култура, социален живот и политика.
  3. Български фолклор – традиционни песни, ритуали и танци.
  4. Индивидуални консултации по балкански езици /сръбски, хърватски, албански език/.
  5. Екскурзии до Рилски манастир,  Роженски манастир, гр.Мелник, Банско, Разлог, Петрич и с. Ръждак

Крайната дата за изпращане на вашите заявки е 03.02.2008 г.Таксата за участие е 380 евро. Можете да я платите в деня на пристигането си.

Очакваме заявки за Вашето участие на адрес:
Благоевград, ул. „Иван Михайлов”, № 66,
Международен университетски семинар
за балканистични  проучвания и специализации, кабинет № 433.
Електронен адрес bforum@aix.swu.bg, balkforum@gmail.com

 

 

 
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград