Международен семинар за балканистични изследвания и специализации


25. 04 - 26. 04. 2013 г.

XXII Международна кръгла маса "ТОЙ НА БАЛКАНИТЕ"

Целта на Кръглата маса е да обсъди критически различните представи и идеи за мъжественост  през различни исторически епохи, социални класи  и страни на Балканите. Специфичните мъжки роли, общества, ритуали, езици, идентичности и репрезентации ще бъдат разгледани. Ние искаме да подложим на дискусия господстващата представа за балканския патриархат, като обърнем внимание на разнообразието от мъжки идентичности, социални роли и биографични траектории.

 • Мъжете и религията: мъжествеността като духовно себенадмогване: духовници, монаси, отшелници. Аскетични общества и идентичности;
 • Мъжете и войната: мъжествеността като сила/насилие: войни, бунтовници, съзаклятници. Възпоменавайки героите: паметници, юбилеи, национални празници;
 • Мъжете, идеологиите и властта: мъжките утопии, идеални/реални политици; Мутрата като сборен образ /политик, бизнесмен, криминал/ на прехода и социалната криза. Само мъжка ли е криминалността?
 • Мъжете и нацията: националният мъж. Сексуализиране на нацията, стратегии на митологизация и деконструкция;
 •  Мъжете и интелектуалният живот. Интелектуалецът като коректив или продажник?
 • Мъжете и феминизмът: патриархат, модерна еманципация, постмодерна игра на женствености и мъжествености. Мъжки и женски представи  за мъжественост. Ефектът на обърнатото огледало: мъжката жена, мъжете като малцинство, жените като мнозинство;
 • Мъжете и маргиналността: чудаци, зевзеци, самодейни артисти, просяци. Маргиналните мъжки пространства: мъжете като аутсайдери и лузъри;
 • Мъжете и глобализацията: реални и виртуални мъжествености. Мъжки интернет общества и езици. Унисекс, метро-мъже, хомосексуални – балкански интерпретации и медийни презентации;
 • Бащи, синове, внуци: поколенческа приемственост и конфликти;
 • Неговите тайни страхове: импотентност, онанизъм, венерически болести;
 • Мъжката чест, благородство, отговорност – дефицит или промяна.

 

Моля, изпращайте вашите заявки за доклади и резюме на английски до 15.03.2013 на e-mail:  bforum@swu.bg

 

 
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград