Международен семинар за балканистични изследвания и специализации

24. 02 - 27. 02. 2011 г.

XX Международна кръгла маса

"БАЛКАНИТЕ И ТЕХНИТЕ ПЕРИФЕРИИ"

Програма

  • Балканите в научното пространство на Изтока и Запада
  • Институционализация на балканистиката:

- Университетски статут на балканистичното знание;
- Балканистична периодика;
- Балканистични издания, конгреси;
- Балканистични институти;

  • Национализъм и популизъм на Балканите и за Балканите
  • Балканите и/или  Югоизточна Европа
  • Близки и далечни съседи
  • „Балкани” извън Балканите
  • Антропологичните идеи около 90-те години
  • Къде „свършват” Балканите
  • Медии, балкански мрежи и Интернет.

Моля, изпращайте вашите заявки за доклади и резюме на английски до 15.01.2011 на e-mail:  bforum@swu.bg

 

 
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград